СЕМЕЙНИ СЪБИТИЯ – 200 лв/час

КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ – цена при конкретно запитване