Първите ми влечения към изкуството въобще бяха към рисуването. Още преди първи клас държах изпит по рисуване, защото творецът в мен не спираше да крещи… По-късно любовта ми премина от изобразителното изкуство към фотографията. Винаги съм имала фотоапарат! В училище, по време на семейните почивки, по време на екскурзии! Не спирах да снимам!

В деня на откриването на първото ми студио, мой приятел ми написа на един огромен лист следното:
„Разправят, че пълно щастие нямало… Знам, че ти ще ги опровергаеш с житейски опит и снимков материал.“