ПАКЕТ 10 СНИМКИ – 180 лв
*Цена на всеки следващ избран кадър: 15 лв


Тематичните фотосесии изискват предварителна концеапция, затова предварителните ни разговор или среща са повече от задължителни.
Тема на снимките може да бъде всяко нещо, което Ви вдъхновява.

При всеки пакет получавате съответния брой снимки на хартиен носител във формат 10х15 и в дигитален вариант чрез линк.

В деня на снимките ще научите и датата на получаване на готовия снимков материал.